Investor Relations

Notering på Spotlight

Comintelli AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor gäller att kommande emissionen tecknas till minst 4,1 MSEK kronor, vilket motsvarar 594 203 aktier. En annan förutsättning är att bolaget uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare.

TECKNINGSPERIODEN ÄR NU AVSLUTAD!

Läs memorandumet!

Memorandumet finnas tillgängligt ovan samt på www.spotlightstockmarket.com.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:15 oktober – 1 november 2018
Teckningskurs för aktie: 6,90 SEK
Teckningspost:  Minsta teckningspost är 1 000 aktier motsvarande 6 900 SEK.
Emissionsvolym:  Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Comintelli 6,9 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.
Villkor för emissionen:Lägsta belopp för att fullfölja Nyemissionen är cirka 4,1 MSEK (motsvarande 60 procent av emissionsvolymen).
Antal aktier före emission: 6 490 000 aktier
Comintellis värdering: Cirka 44,8 MSEK (pre-money)
Beräknad första dag för handel:  Den 19 november 2018 under kortnamnet COMINT
Teckningsförbindelser:                           Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden vid full teckning.

För aktuella nyheter gällande noteringen se: https://comintelli.com/ir/nyheter/