SENASTE NYTT:
Comintelli AB Kvartalsrapport, Jan - Mars 2019

2019-05-16

SENASTE NYTT:
Kommuniké från årsstämma 2019 tillgänglig

2019-05-03

TIDIGARE NYHETER:
Comintelli's årsredovisning för 2018 tillgänglig

2019-04-10

Comintelli Bokslutskommuniké 2018

2019-02-15

Comintelli Presenteras för Investerare på Aktiedagen i Stockholm.

Comintelli Presenteras för Investerare på Aktiedagen i Stockholm.

TIDIGARE NYHETER:
previous arrow
next arrow
Slider

Welcome to Comintelli’s Investor Relations page!

This page was released on October 15th, 2018 in preparation for Comintelli’s trading on Spotlight Stock market. The information presented on this page is currently in Swedish only with the exception of press releases that are released in both Swedish and English. For non-Swedish speaking investors, please see http://news.cision.com/comintelli where you can also subscribe to investor related press releases in English.

Välkommen till Comintelli’s sida för investerarrelationer!

Denna sida öppnades den 15 oktober 2018 inför bolagets handel på Spotlight Stock Market. All information på denna sida är för närvarande enbart på svenska, med undantag av investerarelaterade pressmeddelanden som publiceras både på svenska och engelska. Vi kommer gradvis att utöka informationsmängden på denna sida men som ett första steg rekommenderar vi en prenumeration på investerarrelaterade nyheter från https://news.cision.com/se/comintelli.

GÅ DIREKT TILL HANDELN!

 

Slider