Finansiell Kalender

Rapportnamn Affärsperiod Datum
Årsredovisning 2020 2020 Datum: 2021-04-27
Årsstämma 2020 2020 Datum: 2021-05-18
Delårsrapport Q1 2021 2021 Datum: 2021-05-18
Delårsrapport Q2 2021 2021 Datum: 2021-08-26
Delårsrapport Q3 2021 2021 Datum: 2021-11-17
Bokslutskommuniké 2021 2021 Datum: 2022-02-23
Contact